Корисни линкови

Завод за вредновање квалитета образовања је објавио и препоручио набавку и коришћење Збирке задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2015/2016. годину која је садржала грешку у решењу задатка из физике. На комбинованом тесту завршног испита 2016. године многа деца, руководећи се одговорима из Збирке, заокружила су нетачан одговор.

Опширније...

 

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетила је данас основне школе „Десанка Максимовић“ и „Војвода Радомир Путник“ у Београду у циљу промоције права и остваривања детета на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. Посебан акценат током посете био је на превенцији и спречавању вршњачког насиља и обавеза које имају школе у томе. Она је разговарала са ученицима о изражености проблема и облицима вршњачког насиља са којима се сусрећу ученици и начинима борбе против вршњачког насиља.

Подршку борби против вршњачког насиља београдским школама дала је и аустралијска амбасада и издавачка кућа „Вулкан“, који су запосленима у школи представили књигу „Зауставимо насиље“, аустралијског аутора Андруја Метјуса. Књига на једноставан и пријемчив начин за родитеље и наставнике обрађује теме од значаја за разумевање механизма настанка и одржавања вршњачког насиља (зашто деца не говоре родитељима о томе; значај злостављања у кући; зашто силеџије малтретирају; девојке силеџије; савети за малтретиране; да ли постоје невини посматрачи; ставови родитеља и школе) и пружа низ савета шта конкретно могу да ураде.

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није ускладило рок за пријаву на Конкурс за доделу ученичких стипендија за текућу школску годину са роком прописаним за давање мишљења интерресорне комисије. Због тог пропуста је ученицима којима је потребно мишљење инерресорне комисије како би доказали припадност осетљивој друштвеној групи онемогућено, односно, знатно отежано, пријављивање на конкурс и остваривање права на ученичку стипендију.

Министарство, такође, није обезбедило ни други начин доказивања чињеница у случајевима када интерресорна комисија није основана, не ради или значајно касни са давањем мишљења.

 

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић учествује на међународној конференцији „Ка детињству без физичког кажњавања“ која се од 1. до 3. јуна одржава у Бечу. Конференцију је отворила Њено краљевство височанство краљица Силвија од Шведске која је организовала претходну међународну конференцију о детињству без физичких казни у циљу подизања свести о штетности физичког кажњавања, размене добрих пракси у увођењу законске забране физичког кажњавања и јачања међународне сарадње у овом пољу.

На конференцији учествују високи представници УН и СЕ, представници већег броја држава и независних институција за заштиту права детета и експерти у области дечјих права.

 

ОШ ,,Дринка Павловић“ је без претходно прибављене сагласности ученика и њихових родитеља/старатеља, организовала фотографисање ученика, њихове фотографије објавила у школском Летопису, а потом и на својој интернет страници, утврдио је Заштитник грађана.

 

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић одржала је данас предавање за здравствене раднике у Универзитетској дечјој клиници у Београду о правима деце у систему здравствене заштите. Она је здравствене раднике упознала са основним принципима права детета у здравственој заштити, а посебан акценат је ставила на заштиту деце од злостављања и занемаривања, место здравствених установа у поступку заштите, обавезе и овлашћења здравствених радника када посумњају или сазнају да је дете жртва злостављања и занемаривања.

Опширније...

 

Потребно је додатно размотрити и прецизирати одређене одредбе садржане у Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, а изменама и допунама обухватити и одредбе постојећег Закона о основама система образовања и васпитања, стоји у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено Министарству просвете, науке и технолошког развоја.